Det här är en syster till Slainthe

I väntan på att det gamla magazinet Slainthe vaknar upp ur sin törnrosasömn kommer jag att publicera sådant som var tänkt för magazinet Slainthe här.

Adressen till den för tillfället vilande Slainthe är :
http://xroad.co.uk/Slainthe.htm
Här kan du läsa alla de tidigare härliga utgivningarna.

Om Quantum of Solace

QS är en oberoende nättidning.
Vi tillämpar pressetiska regler.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kay Uggla, kay.uggla@yahoo.com
Här välkomnas gärna artiklar skrivna av andra skribenter.

2009-06-14

Om marktexturer

Marktexturer (ground textures) är bilden som ger utseendet på markytan överallt i SL. Ja, även undervattnet.
Markens yta kan naturligtvis utformas och "ställas in" men med vissa begränsningar. Begränsningarna som ligger i systemet, gör att det inte går att ge exakta lägen för hur de olika texturerna eller utseendet visas på marken.
Marken kan ges ett utseende en textur för fyra olika nivåer. Det betyder att längst ner på botten kan man ha en bottentextur. högre upp mot vattenlinjen kan man ha en annan textur t. ex sand för sandstrands älskarna. Sedan kan man lägga in härligt grönt gräs med blommor om man så vill eller asfalt eller gatsten på rena stadssimar. Eller varför inte lite schaktmassejord för riktiga urbana simar. högst upp på bergstopparna kan om man så vill ha berg av den typ som man önskar.

Valet av texturer ger den grundläggande karaktären på simen.

När man valt sina texturer så måste man bestämma på vilka nivåer de olika texturerna skall avlösa varandra. Systemet har sina begränsningar.
Det tillåter inte:
  • att det blir vid en viss höjd som som en textur övcergår i nästa. Det blir i stället ett höjdområde inom detta sker. Det kommer att se ut som en oregelbunden gränslinje mellan texturerna.
  • att varje parcel får sin speciella uppsättning texturer.

På bilden ser man hur den grå bottentexturen växlar till sand just under vattenytan och hur det blir gräs vid vattenytan. Man ser också hur oregelbunden gränsen blir mellan texturerna.

Den blå linjen i bilden är den inställda nivån där den grå bottentexturen var inställd att övergå till sand.


Varje sim delas in i fyra kvadranter eller fjärdedelar: Sydväst, nordväst, sydost och nordost.
Varje fjärdedel eller kvadrant kan ges sina värden eller nivåer där en textur skall övergå i nästa.
Systemet ger en kontinuerlig övergång från inställningarna för varje fjärdedel eller kvadrant till de övriga kvadranterna.
Därför blir inställningarna aldrig exakta. Och inställningen av texturer för en sim brukar ofta kräva ett omfattande passningsarbete.
Bilden visar verktyget i systemet för Second Life där man ställer in marktexturerna. Den hittar du under fliken "World" och under Region/Estate.
Märk att det man ställer in är nivåerna för hur högt upp den lägsta texturen får sträcka sig och hur långt ner den högsta texturen får gå ner på t ex bergssidor.
Sammanfattningsvis är det lite pilligt att ställa in marktexturer så att de flesta kan bli helt nöjda på en sim med många hyresgäster. därför brukar simägaren en gång för alla ställa in vad som skall gälla för simen.

Så till själva texturerna.
De skall vara av formatet 512x512 och sömlösa. Det villsäga att de skall kunna läggas intill varandra utan att det syns skarvar när mönstret upprepar sig.
Det finns speciella program som gör detta men också photoshop går att utnyttja om man trixar lite.

/Kay Uggla

Inga kommentarer:

Apture