Det här är en syster till Slainthe

I väntan på att det gamla magazinet Slainthe vaknar upp ur sin törnrosasömn kommer jag att publicera sådant som var tänkt för magazinet Slainthe här.

Adressen till den för tillfället vilande Slainthe är :
http://xroad.co.uk/Slainthe.htm
Här kan du läsa alla de tidigare härliga utgivningarna.

Om Quantum of Solace

QS är en oberoende nättidning.
Vi tillämpar pressetiska regler.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kay Uggla, kay.uggla@yahoo.com
Här välkomnas gärna artiklar skrivna av andra skribenter.

2010-04-25

Tar Linden ett fastare grepp om vår framtid I SL?

Nu börjar signalerna hopa sig! Vad är det som håller på att hända?
Regimen som styr Second Life har tagit ett fast grepp om söktjänsten Xstreet genom att ändra prissättningen så att mindre aktörer slås ut från den.
Deras nya viewer version 2 beta med efterföljande uppdateringar som redan har börjat hagla över oss innehåller en hel del godis för oss men som många av hantverkarna i SL har sett så är inte verktygen och supporten för dessa så stark som de varit hittills! Det är viktigare att informera om hur man betalar till Linden och om hur man växlar sina RL-pengar till L$.
Regimen skapar färdiga byar för det konsumerande småfolket att flytta in i och färdiga affärscentra för de som vill utnyttja SL för professionell verksamhet.
Vad betyder det här?
Är det så att vi börjar se en kommersialisering av SL på ett sådant sätt att innehållet, "content" i en allt högre utsträckning kommer att skapas av proffs som aktivt stöds av Linden medan "bysmeder" och "sömmerskor" knuffas undan till förmån för regimens allt större kontroll av all affärsverksamhet i SL?


Redaktionen har läst en välformulerad analys av signalerna från Linden och andra virtuella världars ägare på "urban interactives" blog:
http://urbaninteractive.blogspot.com/2010/04/second-life-den-som-gapar-efter-mycket.html#comment-form

Är Urbans slutsatser riktiga, blir tillvaron i Second Life inte längre den samma för vare sig de som mest konsumerar redan skapade produkter i SL eller de som skapar. Speciellt kommer de lokala kreatörerna och byggarna som inte är superproffs på de verktyg som kommer att prioriteras att drabbas.

Det är de lokala kreatörerna som står med en fot i båda lägren - användarnas och skaparnas - som har den närmaste känslan för de vanliga vardagsanvändarnas nära behov. Det är vi som tillsammans med de nära användarna bär upp den kulturella mångfald som är och har varit kännetecknet för SL.
"Bysmederna" och "sömmerskorna" i SL är så klart en minoritet av alla SL användare men definitivt en resurs som bidrar till utveckling av lokala kulturer och lokalt innehåll. Vi skall inte glömma alla glada amatörer som tar sina första stapplande steg för att ge sitt SL-liv ett kreativt innehåll. För många är det sannolikt det möjligheten till kreativitet som håller dom kvar i SL när dom kanske vill göra något annat än att chatta, "dansa och le" mellan "kupp och pöss".

I det här samman hanget vill jag också peka på Lindens åtstramning av och fastare grepp över Xstreet. Det är en tydlig signal i samma riktning.

Kommer vi att få se en en allt starkare "Californisiering" av Second Life?

Tyvärr kan de signaler som redaktionen hittills uppsnappat från uppstickare som t ex Blue Mars, med ambitionen att bli en konkurrent till Lindens Second Life inte tolkas på annat sätt än att även den virtuella världen går samma väg. Vi kommer att göra en närmare analys av hur regimen i Blue Mars tänker sig framtiden.

Om det blir en verklighet att proffsen och Linden helt tar över det kommersiella skapandet i SL kommer många som funnit glädje och en grad av självförverkligande i det egna skapandet att överge SL!
/Kay Uggla

Inga kommentarer:

Apture