Det här är en syster till Slainthe

I väntan på att det gamla magazinet Slainthe vaknar upp ur sin törnrosasömn kommer jag att publicera sådant som var tänkt för magazinet Slainthe här.

Adressen till den för tillfället vilande Slainthe är :
http://xroad.co.uk/Slainthe.htm
Här kan du läsa alla de tidigare härliga utgivningarna.

Om Quantum of Solace

QS är en oberoende nättidning.
Vi tillämpar pressetiska regler.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kay Uggla, kay.uggla@yahoo.com
Här välkomnas gärna artiklar skrivna av andra skribenter.

2009-01-25

Ambulanser rullar mot Gaza

Saxat ur Röda Korsets hemsida:

""De ambulanser som svenska folket samlar in pengar till är nu i Gaza och arbetar för fullt.

Insamlingen fortsätter. Röda Korset har nu fått in pengar till åtta av de tio ambulanserna.

Röda Korset och TV4 startade en gemensam insamling torsdagen den 8 januari för att samla in pengar till tio nya ambulanser till Gaza. Ambulanserna kostar 5,1 miljoner och köps från Västbanken för att vara rätt utrustade. Måndagen den 19 januari kunde ambulanser börja transporteras in i Gaza för att tas i bruk direkt.

- Eftersom behoven är så stora just nu har vi lagt ut pengar ur en katastroffond för att kunna köpa ambulanserna. Vi har ännu så länge fått in pengar till åtta av ambulanserna och behöver alltså få in ytterligare pengar, säger Christer Zettergren generalsekreterare i Röda Korset.

På Västbanken ansvarar Palestinska Röda Halvmånen för den allra största delen av ambulanstransporterna och i Gaza står man för en tredjedel av servicen. Palestinska Röda Halvmånen har femtons års erfarenhet av ambulanstransport och har byggt upp en omfattande erfarenhet och kunskap om verksamheten.

Under striderna i Gaza har minst tio av Röda Halvmånens ambulanser tagits ur bruk på grund av skador i samband med striderna. Behoven av ambulanser är fortfarande stora för transport av sårade och skadade även om det just nu råder eldupphör."

Allt som vi fått in vid alla insamlingar under december och januari skall gå till ambulanserna. Summan kommer att redovisas här i i början av februari."

Varmt tack till alla er som redan givit en gåva!
Mer pengar behövs!
Så ge din gåva till Röda Korset!


""Tar Röda Korset ställning i konflikten?"

Röda Korset väljer aldrig sida i konflikter men tar alltid ställning för den enskilda människa som drabbas. Vi är alltid neutrala i förhållande till de stridande parterna,
men vi är aldrig neutrala till kränkningar av den humanitära rätten.
"

Och så agerar vi även här i SL

Roffe Fride

Inga kommentarer:

Apture